SANG ÅRET LANG

For å pushe meg kunstnerisk, uten pirk

For å lage noe ferskt, i respons til omgivelsene

(Vårt her og nå)

(Mitt der og da)

...Legger jeg her ut én ny låt hver måned gjennom 2024. 

SANGER GJENNOM ÅRET

- En musikalsk logg '24

JAN:

HÅP FOR DET NYE ÅR?