Rasmus Jørgensen
Pressebilde 3 
Foto: www.fotografiskstudio.no

AKTUELT

Video
Se utdrag fra samtlige soloproduksjoner 2010-16 her.

Den kulturelle skolesekken
Turnerer dette skoleåret videre med både "Helt Klaus" og "Oss to"
gjennom Den kulturelle skolesekken i Stavanger, Hordaland og Akershus


Liten fyr stor flamme
 Soloproduksjon for 10-12 åringer
.
En storslått historie med enkle husholdningsobjekter.
Premiere oktober 2017 på FiF festivalen ved Fossekleiva Kultursenter, Svelvik.
Støttet av Norsk Kulturfond & Spenn.
hjem        cv        verk        anmeldelser      aktuelt      kontakt